Giới thiệu

Quỹ hoạt động trên cơ sở kết hợp cả phương thức truyền thống và phương thức hiện đại của công nghệ 4.0. Hai phương thức hoạt động này cùng tồn tại song song, nhưng Quỹ sẽ luôn tiếp cận tới những kỹ thuật hiện đại nhất để hỗ trợ tối đa cho mọi hoạt động của mình, tạo một môi trường sinh thái minh bạch cho các hoạt động xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật tại Việt Nam.

Phương châm chiến lược của Quỹ là phát huy tối đa mọi khả năng, môi trường và mối quan hệ với các đối tượng trong và ngoài nước nhằm thực hiện tốt nhất các hoạt động hướng tới hai mục tiêu của Quỹ là góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền và ý thức thượng tôn pháp luật tại Việt Nam.

Nhân vật
Tin tức & Sự kiện
Đối tác
COPYRIGHTS © 2019 BY PALF.VN. POWERED BY VICOGROUP.VN